Menu

Dzwoń do SM jak szeryf

Zgłoś

Jak sprawdzić, co zrobiła SM w odpowiedzi na twój telefon?

Dzwonisz do Straży Miejskiej i nie widzisz żadnych efektów ich interwencji? Nie jesteś sam ;).

Jest prosty sposób na zweryfikowanie jakie czynności podjęli strażnicy w odpowiedzi na nasze zgłoszenie telefoniczne. Wystarczy skorzystać z dobrodziejstwa ustawy o dostępie do informacji publicznej.

To proste. Poniżej masz prawie gotowy do skopiowania tekst do twojego wniosku. Możesz go wysłać emailem na adres SM, albo wysłać go przez ePUAP.

(zaloguj się, to wzór wniosku zostanie uzupełnione o twoje dane)

Skopiuj tekst Wyślij twoim domyślnym programem pocztowym
Dnia [20-06-2024] o godzinie [21:46] wykonałam połączenie na numer Straży Miejskiej z numeru [XXX XXX XXX] prosząc o interwencję na ulicy [Ulica XXX]. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie: - informacji, czy zgłoszenie zostało potwierdzone, - informacji od której godziny do której godziny, trwała ww. interwencja, - informacji czy funkcjonariusze znaleźli podstawy do wyciągnięcia konsekwencji wobec kierujących, a jeśli ich nie znaleźli, to z jakim uzasadnieniem (np. nieprawidłowa organizacja ruchu - co konkretnie jest w niej nieprawidłowego), - liczby wykonanych na miejscu ww. interwencji wezwań inicjujących postępowania w sprawach o wykroczenie, - liczby środków oddziaływania wychowawczego udzielonych na miejscu ww. interwencji, - liczby mandatów wypisanych na miejscu ww. interwencji, - liczby decyzji o skierowaniu wniosków o ukaranie do sądu, które zostały podjęte na miejscu ww. interwencji, - liczby holowań dokonanych na miejscu ww. interwencji, - liczby założonych na miejscu ww. interwencji urządzeń do blokowania kół pojazdów. Proszę o przekazanie ww. informacji na adres poczty elektronicznej: [xxx@xxx.pl]. [Imię Nazwisko]

© Uprzejmie Donoszę, 2015–2024

regulamin | historia zmian | o projekcie