Menu

Regulamin

Regulamin serwisu Uprzejmie Donoszę

@TODO
  1. Rejestrując się w Uprzejmie Donoszę musisz podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz kontaktowe. Uprzejmie Donoszę nie dopuszcza tworzenia anonimowych kont użytkowników ani zgłoszeń.
  2. Korzystaj z Uprzejmie Donoszę jako z ostatecznego narzędzia. W pierwszej kolejności spróbuj skontaktować się z kierowcą, który naruszył przepisy. Część z nich robi to ze zwykłej niewiedzy.
  3. Uprzejmie Donoszę służy do zgłaszania naruszeń parkowania, które są istotne z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Zastawienie bramy wjazdowej (jakkolwiek karygodne) nie jest takim zgłoszeniem. Postaraj się wybrać prawidłową kategorię zgłoszenia i wybieraj opcję “Inne” w ostateczności.
  4. Pamiętaj, że każde zgłoszenie stworzone i wysłane do Straży Miejskiej lub na Policję wymaga pracy ludzkiej w celu ukarania sprawcy. Koncentruj się w pierwszej kolejności na przypadkach karygodnych, recydywistach, pojazdach stwarzających zagrożenie i niszczących infrastrukturę.
  5. Wypełnij dokładnie wszystkie wymagane w procesie zgłaszania wniosku pola. Zwróć uwagę, czy adres który został pobrany ze zdjęcia został prawidłowo przetłumaczony na ulicę i numer domu. Zweryfikuj także czy automatycznie pobrany numer rejestracyjny jest prawidłowy i należy do auta sprawcy wykroczenia.
  6. Musisz mieć świadomość, że Straż Miejska lub Policja mogą kontaktować się z Tobą, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
  7. Informujemy Cię, że pole „numer sprawy” może być wykorzystywane do generowania automatycznego opisu do zgłoszeń innych Użytkowników w przypadku wykrycia recydywy.
  8. Informujemy Cię także, że zbieramy anonimowe dane statystyczne z przekazywanych nam zgłoszeń (data i godzina, miejsca, rodzaj zgłoszenia). Szczegółowy opis sposobu gromadzenia i przetwarzania danych znajduje się w polityce prywatności.

Aktualizacja 2024-03-26.

© Uprzejmie Donoszę, 2015–2024

regulamin | historia zmian | o projekcie