Menu

Zwrot środków za przesłuchanie | Uprzejmie Donoszę

Nowe zgłoszenie

Jak uzyskać zwrot środków za przesłuchanie?

Straż miejska i policja mogą ponieść koszty twojego stawiennictwa na przesłuchaniu. Jako świadkowi przysługuje Ci m.in.:

  1. Zwrot utraconego dochodu. Maksymalna kwota zwrotu w 2024 roku wynosi 82,32 zł. Choć nie jest to zawrotna kwota, to w większości przypadków pozwoli na pokrycie 1-2 godzin nieobecności w pracy w związku z wezwaniem. Jeżeli jesteśmy pracownikiem na umowie o pracę, pracodawca musi nas zwolnić na czas przesłuchania oraz podróży i wystawić zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu.
  2. Zwrot kosztów noclegu. Maksymalna kwota zwrotu w 2024 roku wynosi 900 zł za jedną dobę hotelową. Jest to szczególnie przydatne, gdy jesteśmy wzywani w odległe miejsce.
  3. Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do komisariatu/komendy SM i z powrotem. Zwrot przyznaje się na podstawie racjonalnie poniesionych kosztów, czyli przejazd komunikacją miejską, pociągiem. W przypadku przejazdu własnym samochodem maksymalną kwotę zwrotu ustala tzw. kilometrówka i w 2024 roku wynosi 89 groszy za przejechany kilometr.

Wniosek trzeba złożyć na piśmie w terminie 3 dni od przesłuchania. Najlepiej zrobić to osobiście lub listownie. Można taki wniosek złożyć również ustnie do protokołu przesłuchania. Kwotę zwrotu trzeba “należycie wykazać”, czyli załączyć do wniosku bilety na przejazd, fakturę za nocleg i zaświadczenie o utraconym dochodzie, lub pisemne oświadczenie. Zwrot przysługuje świadkom, którzy otrzymali formalne wezwanie na przesłuchanie nawet wtedy, gdy się stawili i nie zostali przesłuchani (np. policjant jest na zwolnieniu lekarskim).

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli w danym dniu mam mieć dwa przesłuchania, czy mogę złożyć dwa wnioski o zwrot kosztów?

Nie. Jeżeli w danym dniu jesteśmy wzywani na kilka przesłuchań, możemy złożyć tylko jeden wniosek o zwrot kosztów.

Co jeżeli otrzymałem “zaproszenie” na przesłuchanie?

Chodzi o sytuację w której organ prosi o telefoniczne ustalenie terminu przesłuchania, ale nie przesyła formalnego wezwania do stawiennictwa.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby złożyć wniosek o zwrot wyżej wymienionych kosztów nawet, gdy nie byliśmy wzywani. Warunkiem jednak jest to, żeby przesłuchanie się odbyło - w innym przypadku zwrot nie przysługuje.

Straż Miejska/Policja postanowiła o niezwracaniu kosztów, lub o zwróceniu w mniejszej kwocie, niż ta o którą wnioskowałem.

Możemy złożyć zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia niekorzystnego postanowienia. Zażalenie na postanowienie straży miejskiej wnosi się do prokuratora, a w przypadku policji - do organu nadrzędnego.

Podstawa prawna

© Uprzejmie Donoszę, 2015–2024

regulamin | historia zmian | o projekcie